©2010 CTY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI THANH THY
80/35C Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: (+84)62770706 - Di động: 0933669879 - 0933669878
VP tại Mỹ: LAC HUY PHONG PHOTO - 6170 BERMUDA OR ST-LOUIS Mo 63135 - Phone: (314) 397 08 78